Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Tuesday, July 21, 2009
 
يوز يوز !
دوربين بدست از پشت جيپ پايين مي پرم ،از ميان طاغزارماده يوزي بيرون ميجهد و بدنبالش توله اي سعي در رسانيدن خويش به مادر دارد شيب تند را پي مي گيرد برقي است پنداري كه مي جهد به همراه رعد غرشش مادرانه و آمرانه كه حكم مي كند تا توله اش را با خود بدنبال بر كشد هر كداممان از سويي دوربين بدست مي دويم ، محيط بان دستمال خيسش را مي اندازد و بدنبال دوربين به سمت ماشيم مي دود حميد بدرون ماشين مي پرد ، يوز به سمت جنوب شتاب مي گيرد با توله اي بدنبالش . اما ماده يوز تاملي ميكند و جيغي ميكشد و به سمت شرق مي نگرد رد نگاهش را دنبال ميكنم، توله دومي از زير طاغي ها بيرون دويده است اما اشتباهي به سمت شرق مي دود . حميد حالا با جيپ رسيده است و من نگران از گم كردن توله دوم بر بلنداي جيپ جاي ميگيرم و رد توله يوز را تعقيب مي كنم در دويست متري ما توله يوز تلاش ميكند تا خود را به زير بوته غيچي فرو برده و پنهان كند. از جيپ پايين ميريزيم وارام به سمت قيچ گام بر مي داريم توله يوز خسته و ترسيده اكنون درست در يك متري ما مي غرد! و دندان نشان مي دهد . تلاشي از روي غريزه براي ترساندن ما .ترجيح مي دهيم براي دمي تنهايش بگذاريم تا ارام بگيرد . تلاش ميكنيم تا عكسي از او بگيريم اما هر بار كه دوربين را بسمتش ميگيريم با تمام توانايي اش مي غرد نه از روي عجز كه از روي قدرت . همه تلاشش را مي كند تا ما رااز دندان هاي تازه درآمده اش بترساند و چه اصراري هم در اين كار دارد . پيشنهاد مي دهند تا بر بلنداي تپه رو برو بايستيم وا تعقيب كنيم كه مادر بدنبال توله مي ايد يا توله به دنبال مادر مي رود اما حسن محيط بانمان مي گويد امكان دارد ما را ببيند و پيش نيايد و از طرفي هم توله يوز در تنهايي طعمه ديگران شود بهتر است منطقه را ترك كنيم ،پيشنهادش منطقي تر است قرار است كه راه بيافتيم
- پس بگذار يك بار ديگر تماشايت كنم مينياتور غران من !
- تماشايش ميكنيم هنوز ترس در جانش خانه دارد لاغر است يالش بلند است و دست و پايش كشيده به اندازه گربه بالغي است، با حدسي كه ميزنيم كمتر از سه ماه عمر دارد و آنچنان ظريف كه از چند متري در ميان غيچ گم شده است . محل پنهان شدنش در ميان بوته ها را باجي پي اس علامت گذاري ميكنيم و به محلي كه اول بار او و مادرش را ديده ايم باز مي گرديم و ان جا را هم ثبت مي كنيم اين بدرد كار كارشناسان پروژه يوز خواهد خورد عجب جايي خوابيده بود اين ماده يوز .درست آن جا كه چند طاغ سر به هم آورده بودند گودالي بود اكنده از خاك نرم و خاشاك و به دوراز تابيدن تيغ افتاب، يوز آن را يافته و دران غلطيده بود كه ما رسيده بوديم و آرامش آبي اش را بر آشوبيده بوديم .
عباث
بريده اي از مقال روز تموز و يوز
گزارشي از عكاسي از توله يوز هاي كوير توران
Comments:
عباس براي اولين بار در زندگيم عين چييييي بهت حسوديم شد!!!! پاي تلفن كه بهت گفتم!!! اما واقعا خسته نباشي...... لذتي برديم بسسسسسس وافرررررر........
 
عبااااااث ... دارم از ذوق بالا و پایین می پرم ... باورم نمیشه ... این مینیاتور زیبا... میراث سرزمین من
 
از دیدن وبلاگ فاخر شما لذت بردم . با اجازه تارنمای زیبای شما را لینک میکنم . موفق باشید .
 
چه خوب که این زیبارویان هنوز جنگ بقا رو به نابودی نباختند.... اما هراسانم که دیر نپایدارد
 
خوب بود ولي فقط همين يك عكس؟
 
توله يوزت زيبا و خوش خط و خال بود. لكهاي سياو بر پوست پر مويش؛
ولي افسوس كه توله يوزهاي ما ، همانها كه خالهايشان سرخ و سياه از جور شكارچي و شكاربان است رمقي براي فرار در گامهايشان نمانده ، حتي دنداني براي ترساندن عكاس چيره دست!
كاش در ميان سرگرميهايتان سري هم به توله يوزهاي ما مي زديد بجاي اينهمه خوشي!
 
مطمئنیم که تو بر می گردی
 
يوسف كم گشته بازآيد به كنعان غم مخور
 
بنام خداي رودهاودرها
نميدانم چه ميخواهم بگويم زبانم در دهان باز بسته است درتنك قفس بازاست وافسوس بال مرغ آوازم شكسته ست
چي بنويسم كه نوشته هام جلومتنها خوب وزيبات كم نيارن هرجي فكرميكنم جملات وكلمات خوب ولايقي برات پيدا كنم كه پهلوي نوشته هاي ساده و جادوييت خجالت نكشن بيشتر دچار لكنت ميشم اينقدر ناب واصل مينويسي كه مث يه شعر وزن وقافيه دارن يه بوي خاصي داره مثل بوي بابونه تازه زيركتيبه حوضچه ها باايتكه 33 خزون ازش گذشته اينكار همين ديروز بود منو تو ممد زيركتيبه داشتيم ميخهايي كه حاجي حامد درست كرده بود و باچه اجزوالتماسي ازش گرفته بوديم آزمايش ميكرديم وپله به پله بالاميرفتيم البته خودمون بهتر مدونيم ميخها بهانه بود ما داشتيم خودمونو آزمايش ميكرديم ميخواستيم ببينيم اينقدر مرد شديم كه بدون سنگنوردان حرفه اي هم از كتيبه بالا بريم تازه اين تمرين براي طرح بعدي توبود كه نقشه كشيده بودي ازيه ديواره بلند تواخلمد بريم بالا راسشوبخواي ما ته دلمون ميترسيدم. هنوز هم رد دستاي جواد بيك روصورتمون بود وسوزش كشيده اي راكه بهمون زده بود كه چرا بااين طنابهاي پلاستيكي از ديواره ها بالا ميرين حس ميكرديم هرچند كه جوابشوداديم كه ما مربيمون عباسه وخوب يادمون داده كه چطوري از ديواره ها بريم بالا واون رازمون روهم بهش گفتيم كه ميخوايم به همين زودي ها يه مسير جديد هم توي ديواره هاي اخلمد باز كنيم . روزي كه از مشهد رفتي و ما رو رها كردي كك مونم نگزيد چون ديگه بزرگ شده بوديم و حالا دهها ديواره مسير بازكرده بوديم و سر قله هاي زيادي عكس گرفته بوديم تازه خيلي هاشم تو روزنامه مجله چاپ شده بود حالا ديگه جواد بيك كه هيچي جواب عباس شوشتري روهم مي تونستيم بديم . چي يهو پا شدي رفتي نپال اين دفعه اون دفعه نيست بري و برنگردي ما تازه فهميديم همه درسا رو بهمون ياد ندادي پا شو مسخرشو درنيار بيا كه حرفاي نگفته بسيار داري وراههاي نرفته فراوون بيا اگه نياي چشمامون خيس ميشه قرمزميشه بادميكنه اگه از قرمزي لپ مون اون روز كه جواد بيك زد تو گوشمون نترسيديم و رفتيم پهلوي خاله ميتونستيم دروغكي بگيم لپمون خورده به سنگ اما امروز براي قرمزي و ورم چشمون به خاله چي بگيم چطوري پنهونش كنيم بگيم چشمون به چي خورده به قايق خالي عباس نه ماكه توانشونداريم پس بيا بيا كه ديگه دروغ نگيم يه مربي خوب به شاگرداش چيزاي خوب ياد ميده . جواد نظام دوست 24/06/88
 
عباث كجايي قبلا يكي دوبار كه صدات ميزديم هرجاي دنياكه بودي يه جوابي ميدادي الان كجايي كه نه روزه جواب مارونميدي تازه داشتيم از ويزور دوربينت عشق و ميديديم تازه داشتيم صداي زنگوله شتراي شه بخش رو تونوشته هاي آزادكوه ميشنيديم اينقدر خوب مينوشتي كه ماهم مثل تو بوي نون تافتون زن ايلاتي كه مخصوص تو درست كرده بود رو بامسكه اي كه همين چند دقيقه پيش از شير گوسفندش تياركرده بود استشمام ميكرديم چي شد يهو قلمت رو كنار گذاشتي كجا رفتي ؟ عباث تو براي ما زياد بودي يا ما براي توكم توخود عشق بودي تو بارون بودي و توظرف نميگنجيدي تو جيوه بودي و در مشت جا نميگرفتي اما وقتي ما خواب بوديم موج هاي تلي شو تورو از ما ربود مثل اينكه فهميده چه صيدي كرده و قصد نداره پس ات بده توكه شاه ماهي رنگين كمون گهرخودمون بودي توكه قوج شاخ پيجيده كوه بردو بودي توكه غرال دشت ارزن بودي توكه هوبره هزارمسجدي توي رودخونه پخارا چي ميخواي ...بيا
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home