Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Sunday, June 15, 2008
 هزاره آخر آهوي كوهي !


مهم نيست كه بيژن دره شوري كجا به دنيا آمده باشد قشقايي باشد يا در ماهور هاي ممسني بالنده شده باشد .ولي قرار نيست كه او فقط يك قشقايي دره شوري باشد از ايلي كه پروراننده بهترين اسب هاي اين سرزمينند . بيژن يك ايراني تمام عيار است كه هيچ تقدم و تاخري در دلدادگي هايش به اين مرز و بوم ندارد . هيچ گاه نمي تواني از كلامش به اين پي ببري كه كجاي ايران را بيشتر دوست مي دارد دوست داشتن ايران براي او از شناختي سرچشمه مي گيرد كه ناشي ازسفر هاي گوناگونش و اقامت هاي طولاني در همه گوشه و كنار اين سرزمين است . گوشه گوشه هاي خار توران را مثل "امير خان آهني" خوب مي شناسد و مثل "سردار" راز زندگي گاندو ها را از حفظ برايت يك نفس مي خواند . به همان سادگي كه ماسه دانه هاي شيب دراز را مي شناسد آنجا كه لاكپشت هاي پوزه عقابي شب ها براي تخم گذاري و بقاي نسل به سمت ساحلش دست و پا مي زنند . چند شب بيدار مانده است تا بشمارد ستاره ها را و بماند تا كه لاكپشتي ازپشت هزار هزار موج ساحلي تن بكشاند به ساحل شيب دراز تا بازبيژن اينچنين درازناي شبي را به سپيده دمي وصله زند ؟
به هر حال او ايراني است به معني واقعي آن و مهمم هم نيست كه چند سال دارد چرا كه خوشبختانه هنوز او را سرزنده و قبراق مي بينيم كه سر بالايي هاي قله آسيا بادي را يك نفس تا خط الراس بالا مي كشد زياد مهم نيست كه دره شوري كي و كجا درس خوانده . مهم اين است كه دانسته هايش را خودش بدست آورده . گذران يك عمر در پست وبلند اين خاك بدو آموخته است كه سارش كجا مي پرد و زاغش كجا كي هماي اش بر سر چشمه مي آيد آهو هاي دشت ميرزابايلو كي بر سر اب مي ايند . درست در ميانه عطش زار كوير نمك خوب مي داند كه هوبره هايش كجا مي پرند و در بركه دور دست در" برم شور" سليم كوچك كجا تخم مي گذارد.
ما براستي اين روز ها قدر چه چيز را مي دانيم خاكي را كه مدعي دوست داشتن آنيم تا به چند مي شناسيم ايا قدر نشناسي ما از آني نيست كه تنها به گفتن دوستت داريم وطن بسنده كرده ايم ؟ هزاران از ما در اعتراض به آناني كه درياي پارس ما را خليج عرب ناميده اند اعتراض مي كنيم اما چند تن از ما براستي مي دانيم كه تنب بزرگ و كوچك كجاست و چرا اين جزاير ايراني است ! راست است اينكه " عشق نتيجه شناخت است " اما ايا اين عشقي كه بر زبان مي رانيم تا چه اندازه ناشي ازشناختي دقيق است تا چه حد در فراغت هاي اندكمان به بازكشف گوشه و كنار اين خاك و شناخت سنگ و سارش پرداخته ايم نگاهي به آمار تور هاي خروجي نوروزي كه گذشت هشدارمان مي دهد كه بيشتر نگران ديدار از جاي ها و مكان هايي بوده ايم كه خارج از اين خاك خوب است و به يمن تبليغات فراوان امروز ما ديدار از باغ وحش هاي ژوهانسبورگ را بر ديدار از تندوره زيبا ترجيح مي دهيم كاش مسئول گردشگري اين سرزمين به جاي تشويق مردم به سفر بهاره هزار باره به اصفهان و شيراز شرايطي رافراهم مي كردند تا مردم بتوانند ايام تعطيل نوروز را در سه جزيره ايراني بگذرانند تا خود بدانند كه چرا اين جزاير از آن ايران است .
اين جاست كه قدر دره شوري ها پيدا مي شود عشق به اين خاك و از سر و روي و كلام بيژن بدان جهت مي بارد كه خوب ميشناسد اين خاك را و قدرش را مي داند بر يوز و هو بره و دار و درختش دل مي سوزاند چرا كه بر پاي آن ايستاده است و خون دل خورده است تا شمار آهوان موته به چهارده هزار تا برسد .راستي امروز كسي از امار آهوي موته خبر دارد!؟
همه اينهاست كه از بيژن دره شوري انساني مي سازد كه براي ما غنيمت است و قدرش را اما نمي دانيم به تعبير اسكندر فيروز اين دست جماعت از همان گونه هايي است كه امروز نسلشان در خطر انقراض است !
عباث!
Comments:
salam
modat zamane ziadi ast be azadkouh miam ,mibinam va mikhanam.barha shode ke rozi chand bar matalebe zibaye shoma ra khandeam,omidvaram betonam har che bishtar az tajrobiate shoma estefade konam.
mohsen
 
salam
modat zamane ziadi ast be azadkouh miam ,mibinam va mikhanam.barha shode ke rozi chand bar matalebe zibaye shoma ra khandeam,omidvaram betonam har che bishtar az tajrobiate shoma estefade konam.
 
سلام آقای جعفری
کاش پیش از تشویق مردم به سفرهای طبیعت گردی و ترویج آن از سوی رییس سازمان به فکر تشویق و ترویج فرهنگ و وضع قوانین سخت برای نجات جان طبیعت از دست این مردم مسخ شده باشیم. مردمی که در جلوی چشمان توریست های طبیعت گرد خارجی شاخه های چند صد ساله تاغ های تنومند را میشکنند تا با آن ذغال قلیان درست کنند!!!
 
سلام بیژن عزیز دره شوری. چقدر دلم برای لحظه ای که در غروب ان سالها کنار هم ایستاده بودیم و شما از میان صخره ها، لاک پشت های غول پیکر کله عقابی را نشانم می دادید تنگ شده است هنوز صدف هایی که برایم از ساحل جمع می کردید را دارم. نارسیس
 
your always friend from Canada!!!
my email is shiva.tohidi@yahoo.ca

Shiva
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home