Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Sunday, November 04, 2007
 

عيد امسال مسافرت مي ريم جنوب روسيه (شمال سابق)


کنفرانس سران حوزه دریای خزر پایان یافت و جمهوری اسلامی با تسلیم 39% حق مالكيت آب و خاک ایران در دریای خزر، توافق 4 کشور ذينفع را برای جلوگیری از استفاده از خاک آنها برای حمله به خود به دست آورد.
رئیس دبیرخانه اجلاس دریای خزر در تهران قبلأ ذهنها را آماده کرده و گفته بود که نفت دریای خزر مد نظر جمهوری اسلامی نیست زیرا که فقط 6% نفت و گاز جهان در این دریا نهفته است، وی گفته بود که ایجاد روابط دوستانه هدف اصلی جمهوری اسلامی است.
گزارشهای موسسات بین المللی نشان می دهد که دریای خزر یک سوم (3/1) منابع نفتی و گازی جهان را در زیر خود دارد ولی ایران برای جلب حمایت کشورهای ساحلی جھت تداوم بقای خود ، اهمیت گاز و نفت این منطقه را بر خلاف حقیقت بسیار ناچیز جلوه داد و منافع ایران را فدای بقاى خود کرد و بدینوسیله تمامیت ارضی مملکت زیر سئوال رفت.
طبق توافقهای دو جانبه با اتحاد جماهیر شوروی، ایران صاحب 50% آب و خاک دریای مازندران بود. پس از سقوط شوروی، جمهوری اسلامی نتوانست حقوق قانونی ایران را حفظ کند ، و کشورهای همسایه با استفاده از ضعف ایران را تجزیه کرده و حدود 39% از حق ایران را به خود اختصاص و مشغول بهره برداری از منابع زیرزمین آن گردیدند.
با تسلیم 39% حق مالكيت آب و خاک دریای خزر به کشورهای همسایه٬ پس از قرارداد ترکمنچای برای اولین بار مجددأ ایران تجزیه گردید و آنچنان منطقه ارزشمندی از ایران جدا شد که حدود یک سوم (3/1) منابع نفت و گاز جهان را در خود دارد. اهمیت دریای خزر از نظر گاز و نفت شاید از منطقه جنوب ایران نیز بیشتر باشد زیرا که منابع نفتی آن هنوز کاملأ بهره بردای نشده است.
علیرغم تسلیم سهم ایران که به منظور کسب حمایت کشورهای ساحلی انجام شده بود، ولی همانطور که پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتند هیچ قولی به جموری اسلامی برای حفظ و حراست آن نداده اند، اما تلاش خود را دریغ نخواهند کرد.

به نقل از وبلاگ http://shamsnia.persianblog.ir/
Comments:
سلام،
حالا شانس آوردیم این کشورها چهار تا شدند. اگه مثلا پنجاه تا می شدند حوزه ایران با حوزه نجات غریق های لب ساحل یکی میشد لابد :)
 
موضوع خيلي جالب است
فقط نام درياي خزر رو به درياي مازندران
تحريف نكنيد
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home