Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Sunday, December 03, 2006
 
هدف شعر تغییر بنیادی جهان است و درست به همین علت هر حکومتی به خودش حق می‌دهد شاعر را عنصری ناباب و خطرناک تلقی کند اهل سیاست به قداست زندگی نمی‌اندیشد بل‌که زندگان را تنها به مصادر و وسایلی ارزیابی می‌کند که عندالقتضا باید بی‌درنگ قربانی پیروزی او شود و ای بسا به همین دلیل است که باید قبول کرد در جهان هیچ چیز، شرط هیچ چیز نیست و در دنیای بی‌قانونی که اداره و هدایتش به دست اوباش و دیوانگان افتاده، هنر چیزی است در حد تنقلات و از آن امید نجات بخشیدن نمی توان داشت
-احمد شاملو

ما فرياد مي‌زديم...


ما فرياد مي‌زديم:
«چراغ! چراغ!»

و ايشان درنمي‌يافتند.
سياهي‌ چشم ِشان
سپيدی‌ کدری بود اسفنج‌وار


شکافته


لايه‌بر لايه‌بر

شباهت برده از جسميّت ِ مغزشان.
گناهي‌شان نبود:از جَنَمي ديگر بودند.
Comments:
امروز شعر حربه خلق است
زیرا که شاعران
خود شاخه ای ز جنگل خلقند
نه یاسمین و سنبل گل خانه فلان
............
کاش این طور بود
اما می بینیم که هنوز شاعران ،شاعر نیستند مداح اند
و چه حیف....
 
روز جهاني كوهستان گرامي باد
 
ايني كه شما مي‌گيد دوست عزيز، درسته و خوشبختانه نمي‌خوام وارد اين مسايل شم اما وقتي اطرافيانت تو رو متهم به اين مي‌كنند كه تلاش نمي كن تا زندگي بهتري از نظر سطح مادي داشته باشي و من كمترين! همش از اين و اون وهده مي‌شنوم، چاره‌اي جز فريادي كهبكشم و تمامي نفرت خود را به نعره‌اي بي‌پايان تُف كنم. درسته عباث خان جان؟
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home