Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Sunday, July 23, 2006
 
میانکاله میانکاله !

ا صلا بیایید این اسم را از روی این نقشه پاک کنید ( شما که عادت کرده اید به حذف نام ها و جای ها و یاد ها !!) شاید بهتر است نام میانکاله را هم از لیست بلند بالای سازمان بی خاصیت محیط زیست خط بزنید . شاه کوه محله(*) دیروز ها آتش به جانش افتاد و هیچکس نپرسید که چرا اصلا او را از میانکاله تبعید کردند و امروز میانکاله را آتش می زنند بگذارید خشمم از این سازمان بی عرضه با آن متولی با صداقتش !! کمی فرو بنشید شاید بتوانم دقیق تر بنویسم.
عباث !

- در خبر های امروزآمده است که پانزده هکتار از جنگل تمشک و انار ترش به عمد آتـش زده شد
نام مدیر قبلی پناهگاه حیات وحش میانکاله که بدلیل مخالفت های شدیدش با دستور سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر واگذاری بخش اصلی پارک به بخش خصوصی نخست تبعید و به دست شکارچیان متخلف !! از یک متری هدف گلوله قرار گرفت !!
میانکاله یکی از 50 ذخیرگاه بیوسفریجهان در شبکه ذخیره گاههای یونسکو به ثبت رسیده است .
Comments:
شاه اگر عادل نباشد ملك ويران مي شود . خانه نزديك دريا زود ويران مي شود .گل به اين پاكيزگي از آب لاي مي خورد . غصه ديوانه را مرد عاقل مي خورد...
 
سلام
شب عيد با اخذ مجوز سفري به ميانکاله داشتم
بعد از بازگشت نامه اي به آقاي رمضاني نوشتم در سه صفحه مشکلات حاد ميانکاله و راههاي اصلاح وضعيت موجود و نيازهاي آن را برشمردم
بر نکته اي که تاکيد کردم عدم امکان جلوگيري از آتش سوزي در منطقه بود و خطراتي که از اين دست آنجا را تهديد مي کند
دريغ از توجه و يا پاسخي... و حالا
 
قطره اشكي لغزيد و گريخت
ديگر ننويس عباث!


احمد
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home