Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Tuesday, January 03, 2006
 
میبینی !!این لحظه ها ی ماضی چه روشنند و گرمی بخش. همین دیروز بود پنداری که از روزنه ی تنگ ویزور دوربین میشد به میهمانی آب و رنگ رفت واکنون چه دوریم و چه خاکستری است پیرامن این قفس!

عباث!!
Comments:
This comment has been removed by a blog administrator.
 
سلام، کاش قدر شما رو می دونستن... شاد باشید.شما و همسرتون افتخار ما ایرانی ها هستید. در واقع افتخار تمام انسانها هستید.
 
تصاویرتان بی نهایت زیبا و زنده بود.ممنون و سرافراز باشید
 
عکس های خیلی زیبایی است. درد بر تو ای ثبات لحظه ها
 
درود بر تو ای ثبات لحظه ها
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home