Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Sunday, February 01, 2009
 
masaei photo : abbas jafari
Comments:
بازی رنگ هاست
یا به رخ کشیدن لطافت آسمان...
یا جمع سپیدی و سیاهی...

زین پس چشمانم را به تو می سپارم
تا آنها را نیز با خود به این قسم ضیافت ها ببری
شاید بیاموزند تماشا را...
 
تركيب هزاران رنگ، رنگ هايي از طبيعت چه بر دلم مي نشيند. اما از هزارن رنگ اين مردمان بيزارم. مرا درياب. ببر تا شايد تفاوت اين رنگ ها را .......
غريبه.
راستي رسيدن به خير. خيلي زود به روز شدي
 
هر از چند گاه براي ديدن تصويري متفاوت و نيز نوشته اي نو از وبلاگ شماديدن ميكنم. اين بار هم استثنايي اند. بسيار لذت بردم. سپاسگزارم.
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home