Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Saturday, December 13, 2008
 
PISH E ROO! photo : abbas jafari

هيچ ! نه ردي نه صدايي !هيچ از تو باقي نمي ماند. همه را دل بزرگ بيابان در خود خواهد بلعيد.
جنجال هايت را سكوتش در خود فرو خواهد خورد و غوغاهايت چون خاك پوك در هواي بيكران شندره خواهد شد . نيستي! نبوده اي انگار. هرگز نبوده اي و باز هم نخواهي بود . بيابان بي كران تر است از آن كه تو بخواهي اشغال اش كني ! باد به ردت جارويي كشيده است و باران نيز اثرت را شسته است !!بويت را بلعيده است و هاي و هويت را .... تو را نيز بلعيده است خود نمي داني !
عباث !
يادداشتي بر سفري به بي آبان هاي نه چندان دور وطن !
Comments:
چه خوب که چنین است!
وگرنه از این همه بودن و هیچ‌بودگی به تنگ می‌آمدیم
 
داستان های روح سرگردان بیابان
افسانه ی مردی که توسط شنها بلعیده شد

در سایه افسانه ها محو شده ام
 
در کارگه کوزه گری بودم دوش
دیدم دو هزار کوزه گویای خموش
هریک به زبان حال می گفتند
کوکوزه گروکوزه خروکوزه فروش
 
نگو که از کوره گز رفتی به طرود؟؟!!
 
نگو که از کوره گز رفتی به طرود؟؟!!
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home