Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Monday, October 29, 2007
 


fuji san photo : abbas jafari

............
من اما در دل كهسار رويا هاي خود
جز انعكاس سرد و آهنگ صبور اين علف هايي كه
مي رويند و مي خشكند و مي پوسند و مي ريزند
با چيزي ندارم هوش
مرا
گر خود نبود اين بند
شايد بامدادي
همچو يادي دورو لرزان
مي گذشتم
از تراز خاك سرد پست
جرم اين است
جرم اين است

شاملو
Comments:
عجب عسک نازی استودی خاله پسر! .. سفر که میری خوب سحر خیز میشی ها؟!! :) ... تراز خاک پست رو هم بی خیال .. (البت همچین ترازم بنظر نمیاد وا ! :)) ... اما خب همینه دیگه! چه میشه کرد؟ .. از ذوق شهادت داشتن که بهتره!! .. نیست؟
 
واقعاً عكس تفكر برانگيزي است.
 
سلام. می گم خوبه اینجا اثری از این سیزیف پیدا میشه!!!؛
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home