Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Saturday, August 18, 2007
 BAZGASHT ! photo abbas jafari
هميشه بازگشت ها به سر خوشانگي رفتن ها نيست گاه رفتن همه چيز در وهمي آميخته با دلشوره ذهن را از آرامشي كه بايد و شايد دور مي كند . بازگشت اگر چه آن شور را در خود ندارد اما سنگين است وكند پنداري نگران آني كه سرريز شود آن همه خاطره و تصوير پس كنج خانه امن ترين جايي است كه مي توان در سكون و قرار دمي را براي رسوب خاطرات و مزمزه ديده ها و ديده ها فراهم كرد . مزمزه طعمي كه بلعيده بودي و حال درفراخناي حوصله و در گرماي چاي خانگي و سكوت شبانه ميتوان آن را از هضم رابع و خامس گذراند و هر بار دو باره مزيد. طعم شير ماديان و كموس را و ذهن را سوار بر اسب هاي مغولي نشاند تا بتازند در بيكرانگي دشت هاي دور . دور - دور !
عباث
Comments:
گورستان لبریز از عمرهای سپری شده است.
گاهی بازگشت قبل از رفتن اتفاق می افتد .
گاهی بازگشتی در کار نیست .
گاهی نه رفتی نه بازگشتی .
گاهی فاصله ای نیست بین رفت و بازگ
شت
گاهی می خوای بروی اما بر میگردیو گاهی آب رفته به جوی باز نمی گردد
 
کاش می شد من هم بتازانم تابی کرانگی دشت های دور.
 
صعود مشترک وبلاگ نویسان کوه نورد هم راه شوید
حرکت از تهران: 31/5/86 ساعت 17 /میدان آزادی ضلع شرقی ترمینال غرب / بزرگ راه محمد علی جناح
 
صعود مشترک وبلاگ نویسان کوه نورد هم راه شوید
حرکت از تهران: 31/5/86 ساعت 17 /میدان آزادی ضلع شرقی ترمینال غرب / بزرگ راه محمد علی جناح
 
سلام حاج عباث رسيدنتونم بخير خوشحالم كه باز مي بينم شمارو
مجدا عكسهاي زيبايي ارسال كرديد بيش غير از اين هم انظار نبود اميددوارم هميشه موفق باشيد
ارادتمند
فرشيد
 
سلام
من دارم می رم خدمت مقدس سربازی به این نظام مقدس خدمت کنم
 
فلسفه کوهنوردی چیست؟
عنوان مقاله ای در سایت زیر
www.esteghlalgroup.com
 
عكس را مي بيني و لذت مي بري مي خواهي نظرت را بگويي نمي تواني مي بيني كه زبان از بيان احساس ناتوان است و اين يعني حقارت انسان در برابر طبيعت..
با گزارشي از ييلاقات املش به روزم
 
عکستون فوق العاده است.مدتها بود همچین عکس زیبایی از طبیعت ندیده بودم.
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home