Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Sunday, December 25, 2005
 

zamin o asman !!
Photo by Abbas Jafari
Comments:
عباس عزيز، مثل هميشه عکس هايت چشمنوازند و با معنا. اما می خواستم بگويم که حيف است که اطلاعات زيادی از محل و زمان به دست نمی دهی. اين عکس ها زيبايند ولی کجا را نشان می دهند؟ می دانی که جغرافيا بخش مهمی از هويت عکس است. و البته کارنامه عکاس! - سيبستان
 
سلام
خوش بحالتان. بسیار زیباست. ممنون از اینکه این زیبایی را با ما تقسیم می کنید. شاد باشید
 
جناب جعفری این موفقیت بزرگ حمل مشعل المپیک را به شما استادمحترم تبریگ عرض می کنم و همینطو عذر خواهی منرا بابت بی خردانی که با اسم مجازی خلوت گزیده مصدع شما و دوستان دیگر میشوند را بپذیرید
 
پناه ميبرم به خدا از انسانهای پست و کم خرد............ کامنت هايی که در اينجا با نام خلوت گزيده نوشته شده جعلی است . .... خواننده گرامی ....همانگونه که قبلا نيز بارها در مواردی مشابه گفته ام ،خلوت گزیده شخصیتی مجازی در دنیای مجازی است . گویا برخی از سخنان خلوت گزیده به مذاق عده ای بسیار تلخ است که متاسفانه به تازگی شاهد نوشته شدن پیغام هایی جعلی با نام خلوت گزیده هستم . ظاهرا کسانی که قصد تخریب چهره مجازی خلوت گزیده را دارند دو هدف را دنبال میکنند : 1. افرادی حقیقی را که موارد هر چند کم خلوت گزیده را تایید کرده اند ضایع نمایند 2. کسانی که خلوت گزیده در مواردی از آنها دفاع نموده را بدین ترتیب که حامیانی چون خلوت گزیده دارند ، ضایع کنند .................از آنجایی که بررسی تمامی کامنتها و اثبات جعلی بودن برخی ، در تمامی اوقات برای من مقدور نیست از شما خواننده عزیز تقاضا میشود آنچه نیک است به آن اندیشه کنید .......با آرزوی برقراری روابط سالم اجتماعی
 
"آنچه نیک است به آن اندیشه کنید "
خلوت خانوم عزیز
یعنی چی ؟یعنی تو فقط نیک میگی. پس مزخرفات تو رو نیک بشماریم.
 
پناه ميبرم به خدا از انسانهای پست و کم خرد. کامنت هايی که در اينجا با نام خلوت گزيده نوشته شده جعلی است . خواننده گرامی .همانگونه که قبلا نيز بارها در مواردی مشابه گفته ام ،خلوت گزیده شخصیتی مجازی در دنیای مجازی است . گویا برخی از سخنان خلوت گزیده به مذاق عده ای بسیار تلخ است که متاسفانه به تازگی شاهد نوشته شدن پیغام هایی جعلی با نام خلوت گزیده هستم . ظاهرا کسانی که قصد تخریب چهره مجازی خلوت گزیده را دارند دو هدف را دنبال میکنند : 1. افرادی حقیقی را که موارد هر چند کم خلوت گزیده را تایید کرده اند ضایع نمایند 2. کسانی که خلوت گزیده در مواردی از آنها دفاع نموده را بدین ترتیب که حامیانی چون خلوت گزیده دارند ، ضایع کنند .................از آنجایی که بررسی تمامی کامنتها و اثبات جعلی بودن برخی ، در تمامی اوقات برای من مقدور نیست از شما خواننده عزیز تقاضا میشود آنچه نیک است به آن اندیشه کنید .......با آرزوی برقراری روابط سالم اجتماعی .من تمام مدت گوشه عزلت برگزیدم در خلوت خود خزیدم و نوشتم و چشم بر هم نزدم و بر این جماعت بی خرد نگریستم و لب نگوشودم شما که حرفهای من برایتان ثقیل و سخت است چرا این راه سبک و بی خردانه رو برگزیدید ؟؟؟این را بدانید که دوستان من را خواهند شناخت و رو سیاهی بر روی زغال باقی خواهد ماند .جناب عالم چال آقای بشیر گنجی و تمام دوستان بابت هم دردیتان ممنون پاینده باشید ای دوست بی خرد و کم مایه تو هم در جهل مرکب خودت باقی بمان.
 
شگفت آور است .
چرا همیشه در مورد منتقدان به فدراسیون و طرفدارانش اینگونه میشود ؟
چرا همیشه منتقدان به فدراسیون آماج تهمت ها در امور شخصی زندگی قرار میگیرند ؟
چرا همیشه منتقدان به فدراسیون آماج تند ترین و زشت ترین کلمات قرار میگیرند؟
چرا همیشه نام های مجازی منتقد عملکرد فدراسیون و طرفدارانش مورد سوء استفاده قرار میگیرد ؟
چرا هیچگاه مثلا از نام شخصیتی مجازی به نام منتقد ادبی سوء استفاده نمیشود ؟
چرا رضایی مظلوم سر بزنگاه گرفتار! میشود ؟
چرا رضایی مظلوم! برخی اوقات خیلی صبور و اهل گفنگو میشود ( در حفظ تمامی کامنت ها )
چرا رضایی مظلوم ! برخی اوقات کامنت هایی بسیار ساده ، و مودبانه ، مثل آنچه در همین پست عالم چال نوشته بود در حمایت از خلوت گزیده و یا آنچه خلوت گزیده در زیر کامنتی مبنی بر قلابی بودن ان آورده بود ، را حذف میکند ؟

لابد این ها همه ترفند خود منتقدان به فدراسیون است !
لابد بدین ترتیب قصد سیاه نمایی طرفداران فدراسیون را دارند!

آفتاب گواه است بر آفتاب!
من ترجیحا دیگر با اسم خلوت گزیده نخواهم نوشت .خلوت گزیده تیری است بر چشمان و قلب کسانی که از واقعیتها فرار میکنند و کوهنوشت برای آنها ماوایست بس عظیم برای تخلیه عقده ها ی روانیشان من باز خواهم نوشت و این را مطمئن باشید همان که اینقدر رعب از اسم خلوت گزیده دارید از نوشته های آن صد ها برابر.می نویسم و تا توان دارم بر مدافعان فدراسیون خواهم تازید تا بلکه فغان دل خلوت گزیدگان به گوشهای سنگین....برسد

به امید روابط سالم اجتماعی – خلوت گزیده
 
جان خودم این خلوت گزیده دیگه خوده جعفریه ، ببینید حالا شما کمی نیک بیندیش و مثل ما بیندیش
 
هااااا ، عباس ؟ اینایی که اییا میگن یعنی چه ؟ من اصلاً نبفهمم .
 
مری طیری سلام . لوطی تو کجا اینجا کجا ؟ از کی اومدی ؟ به ایمیلت یه سری بزن . اوضاع رو میبینی ؟ من شماره جدیدتو ندارم . بهم زنگ بزن . همیشه سالم باشی باحال . منتظرم .
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home