Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Saturday, February 26, 2005
 
آن سال ها یاد گرفتم که :
قله های جای زندگی کردن نیستند!! می توان برروی قله های بلند ایستاد و سر افرازی کرد اما بالاخره بایستی به دره ها فرود آمد
و در دره ها زیست و با مردم زیستن دشوار است !! دشوار تر از صعود به قله ی کوه ها !!
عباث
Comments:
بر دشت همواره باقي نمان/به بلندا مرو/از نيم بلندا زيباترين به ديده ميايد ؛ جهان ! اي كاش بشر ياد مي گرفت كه جزئي از جهان باشد
 
سلام. خيلي وقته كه با مطالب غلامعباس جعفري اخت شدم و هر بار كه مطلب تازه اي رو ميخونم به زندگي اميدوار تر مي شم اميد وارم هميشه و هركجا كه هستيد موفق و شاد و آزاد زندگي كنيد چه در اوج قله ها و چه در دشت زندگي
 
هميشه به سفر. سال نو مبارک.
 
سلام
عيد شما مبارك
تفنگدار
 
v shayad chon ba mardoonm zistan doshvar bood tasmim gereft safar ra aghaz konad .
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home