Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Wednesday, March 01, 2006
 

shamgah !
Photo by Abbas Jafari
Comments:
" .. زندگی بخشيدن ، دوست داشتن ، رنج بردن ، مردن ... و برای آنهايی که می مانند ، فراموش نکردن."

اين چيزی ست که سباستيائو سالگادو ، درباره زندگی و عکاسی می گويد
. چيزی که خودش آن را زيسته و در در حافظه ء عکسهايش ، برای تاريخ ، به ياد سپرده است

بنظر من ، امروز ، عکاسی ، راهی و رخنه ای برای "بازگشت به معصوميت چشمها" ست.
شستن ديده ها ، از ديدارهای دروغين و رنگارنگی که هر روز چشمهايمان را می آلايند
و بينايی مان را آرام آرام زايل می کنند؛ تا آنکه روزی چشم بگشاييم و ببينيم همه
کور شده ايم! .. درست مثل آدمهای آن داستان ساراماگو
.
آری. برای انسانِ آنسوی مدرن ، که عنقريب است تا زير انبوهی از تصاوير و اشکال رنگين
که هر روز و هر لحظه بر سرش فرو ميريزند مدفون شود ، براستی "ديدن" ، سخت ترين کار
ممکن است. پس بايد مواظب چشمهای کم سويمان باشيم ؛ وگرنه تا "کوری" راه زيادی باقی نيست!

يادمان باشد ، چشمهايمان را هم ، هر روز از اغوای رنگها بشوييم.
مثل دستها و بدن هايی که هر روز می شوييم و معطر می کنيم.
...

با احترام و دوستی
سيزيف
 
سلام
می خوام یه قول ازتون بگیرم. اونم ایمکه ایندفعه که اومدید ارومیه ما رو بی خبر نگذارید. ممنون. موفق باشید
 
جناب جعفری سلام
کار واجبی با شما دارم . چگونه می توانم با شما تماس برقرار کنم.
bashirganji@yahoo.com
ممنون
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home