Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Wednesday, March 01, 2006
 
· ورزش پادگاني
اگر چه در هفته هاي نخست آغاز به کار رييس سازمان ورزش، سياسي کردن ورزش از سوي او انکار مي شد، اما اندکي بعد وي در تشريح برنامه هاي خود براي آينده ورزش کشور، پاي بسيج را به ميان کشيد و گفت :"وظيفه سازمان، دعوت، جذب و هماهنگ سازي تمامي دستگاهها به ويژه بسيج و وزارت آموزش و پرورش در جهت توسعه همه جانبه ورزش است". البته توسعه اي مبتني بر فرهنگ مورد نظر آقاي علي آبادي، چرا که: "اگر به فرهنگ توجه نشود حتي اگر تمام زيرساختهاي مورد نياز و سرمايه گذاريهاي فني و آموزشي نيز فراهم شود به نتيجه مطلوب متناسب با مباني ديني و ملي خودمان نخواهيم رسيد".
رييس جديد سازمان تربيت بدني جامعه ورزشي را هم تحت تاثير تهاجم فرهنگي مي داند و در همين ارتباط گفته است:" جامعه ورزش هم بخشي از کل جامعه است و به طور قطع از عوارض منفي تهاجم فرهنگي که در کل جامعه وجود دارد مصون نخواهد بود و همه بايد در جهت ايجاد حداکثر مصونيت جوانان مان تلاش کنيم".
چنين بود که او با تاکيد بر"ضرورت تدوين آئين نامه و دستورالعمل در خصوص مسايل فرهنگي در تربيت بدني" اعلام کرد اين آيين نامه ها به زودي به فدراسيون ها ابلاغ خواهند شد. آيين نامه هايي که بناي آنها بر محدود کردن است، محدوديتي که شامل همه دست اندرکاران ورزش خواهد شد: "ضوابط فرهنگي صرفاً اختصاص به ورزشکاران نخواهد داشت و در صورتي که مديران نيز رعايت نکنند برخورد خواهد شد".
دامنه اين اقدامات به حدي گسترده شده،که هفته گذشته خبرگزاري ها از استعفاي دسته جمعي رييس و اعضاي فدراسيون ورزش هاي رسمي خبر دادند. رييس اين فدراسيون در نامه اي خطاب به علي آبادي با آشکار کردن گوشه اي ازفشارهاي وارده به فدراسيون هاي ورزشي،نوشت: "به حسب وظيفه‌ حفظ حرمت خويش و اعضاي هيات رييسه به ويژه صيانت از حريم فدراسيون و عدم اجازه به تعرض و دست اندازي‌هاي ناثواب به ساحت ورزش راه چاره را عليرغم آثار منفي و زيانبار به ويژه وسعت شايعه پراكني‌ها و طرح مسايل خلاف شرع و اخلاق توسط عده‌اي كه عملكردشان به وضوح قابل رويت و بيان است، استعفاي خويش را به عنوان اعتراض به روش غيرمتعارف اتخاذ شده از ناحيه‌ جنابعالي به اين نوع وقايع كه مدتي است در برخي از فدراسيون‌ها آغاز شده و به آنها نيز خاتمه نمي‌يابد، تسليم مي‌دارم".
خبرگزاري ورزشي ايسنا نيز از اين استعفا با عنوان "اولين استعفاي دسته جمعي بر عليه مديريت مهندس علي آبادي" ياد کرد و نوشت: "حسن رباطي رييس فدراسيون ورزش‌هاي رزمي و اعضاي هيات رييسه‌ اين فدراسيون در اعتراض به آنچه كه آن را تعرض به حريم قانون، دخالت در امور فدراسيون و بي‌اعتنايي رييس سازمان تربيت بدني مي‌دانند"،استعفا داده اند.
مقام معظم سازمان
چند روز بعد خبرگزاري ايرانيوز از ادبيات بي‌سابقه رايج در سازمان تربيت بدني خبر داد و نوشت به فدراسيون ها دستور داده شده تا از عنوان"مقام معظم سازمان" به جاي" رييس سازمان" استفاده کنند. اين خبرگزاري توضيح داد که: «معاون امور مشترك نهادها و فدراسيون‌هاي ورزشي مركز توسعه ورزش قهرماني در نامه‌اي كه روز گذشته به برخي از فدراسيون‌ها ارسال شده، از واژگان جديد و ويژه‌اي استفاده كرده و در نامه اش از عنوان "مقام معظم سازمان" براي اشاره به جايگاه علي‌آبادي استفاده شده كه البته تاكنون در هيچ يك از مكاتبات سازماني ورزشي سابقه نداشته است». اين در حالي بود كه در دستورالعمل چند خطي صادر شده، چندين مورد اشتباهات فاحش املايي و انشايي نيز به چشم مي‌خورد.
اين خبرگزاري هم چنين خبر داد که بر اساس "دستورالعمل فوق كه حاوي چگونگي انتشار اخبار مربوط به فعاليت‌هاي رييس سازمان ورزش مي‌باشد، به تاريخ و شماره 12 م 84 و با امضاي معاون امور مشترك نهادها و فدراسيون‌هاي ورزشي و رييس مركز توسعه ورزش قهرماني در اختيار فدراسيون‌ها قرار گرفته"، به منظور"يکدست سازي" از روساي فدراسيون هاي ورزشي خواسته شده: «با توجه به اينكه بعضاً مشاهده مي‌گردد رؤساي محترم فدراسيون‌ها پس از ملاقات با جناب آقاي مهندس علي‌آبادي معاون محترم رييس جمهور و رياست سازمان تربيت بدني متناسب با ديدگاههاي خود از طريق روابط عمومي‌ها نسبت به ارسال اقدام مي‌نمايد. لذا خواهشمند است دستور فرمائيد اخبار مربوط به "مقام معظم سازمان" و ايجاد وحدت رويه پس از تأييد از طريق روابط عمومي سازمان در اختيار رسانه‌هاي گروهي قرار دهند».
البته روز گذشته يکي از مقامات اين سازمان به کار گرفتن عنوان"مقام معطم سازمان" در دستورالعمل صادره را "اشتباه تايپي" خواند. اما نگفت اين چه دستگاه تايپي است که به جاي رئيس سازمان تربيت بدني، مي نويسد: مقام معظم سازمان.
به نقل از http://r0ozonline.com/
Comments:
به سياق گذشته بخوان و بنويس عباس جان
حيف قلم تو و ديده ی من که به آلايش و وجود لوث اين حضرات ملوث شود

با دوستی و مهر
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home