Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Thursday, May 12, 2005
 

mosahebeh !!
این...... این آدم هر چقدر فرد کوچکی باشد اما باز انسان بزرگی است چرا که وطنش را دوست دارد و همه تلاشش تولید بیشتر است البته با حمایت دولتش اما ما چه کرده اینم ما داریم وطنمان را می فروشیم ما داریم شن عسلویه را به عرب ها می فروشیم بعد هم افتخار میکنیم که از فروش شن عسلویه و خاک هرمز درآمد کسب می کنیم اما این پول ها به جیب چه کسانی می رود ؟به نفع چه کسی خرج می شود من به این کوچکی و ناتوانی ادعا می کنم که توانسته ام یک نفر را در روستا نگاه دارم اما تو چه کرده ای تو چندهزار نفر را از ده به شهر کشانده ای و و به دستفروشی و دزدی و حاشیه نشانی کشاند ه ای ؟!!

بخشی از مصاحبه مفصل با مجله قشم درباره ایرانی که دوستش دارم ا
Comments:
چطوری میشه بیان کرد رنجی رو که میبریم؟از وطن فروشی و از بی هویتی؟
ممنون...
 
سلام آقا . لطفاً من را در تهیه ی متن مصاحبه کمک کنید. ممنون
 
ایران یعنی وطن ایران یعنی عشق ایران یعنی زندگی
ممنون
 
ميهن پرستان را دوست ندارم. چنانکه وطن فروشان را. آنچه مهم است، طبيعت است ، که همه جا به تاراج می رود. اينجا يا هر جای ديگر. قانون منفور آدمی ، سوداگری ست. می پرستد و پاس می دارد ،به سودايی . و می فروشد ، به ديگر سودا
ما سوداگرانيم
همين

آنچه بی ندا و بی سودا ست، تنهاطبيعت است
طبيعت ِ تنها


سيزيف
 
مشکل این است که حضرات طبیعت را می فروشند . هوبره . ابیا . گوزن و بز کوهی را داعیه داران محیط زیست می فروشند ( آدم هایش را با ذکر نام و تاریخ سراغ میدهم ) و بیشرفترین هایشان جزیره
می فروشند به قیمت تاوان کثافت کاری هایشان در امارات وشیخ نشین ها نه رضا جان! گند انتر ناسیونالیسم بد جوری در آمده
 
من از انتر ناسيوناليسم حرف نزدم ، قربانت گردم! يا از باقی آن عنتر(!) ها که تو گفتی ...... باری . بماند. انگار همه بر عبث ايم در اين ويران سرا
...
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home