Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Monday, January 17, 2005
 
وشب سرد کویر و لایه ای برف و یخ زده بر روی شن ها و سکوت و ستاره و صبحی که نمی آمد و آفتاب که تنها امید بود و چه دیر آمد آن صبح سرد وپس به سلامش رفتیم پیش از آمدنش و تن لرزه هایی که پایان نمی یافت تا آن که بالاخره آمد و چه طلایی هم در واویلای سوز و تماشابود که جلال این عکس را ازمن گرفت .
عباث
Comments:
باز بگین شما کویری ها ندید بدیدین نمی دونین برف چیه اتفاقا ما خوب می دونیم
عالی بود عالی
 
سلام.عکس ها فوقالعاده بود.مثل نوشته هات...و احتمالا مثل خودت!!به امید دیدار
احسان
http://www.noptse.persianblog.com
 
Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home