Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Saturday, October 30, 2004
 
چهار شنبه 6 آبان - کاتماندو

تمام وقت اداریم در سر و کله زدن با مامور لعنتی سفارت هند در کاتماندو گذشت، و این که در برابر درخواست من برای صدور ویزای ویژه سیکیم که در سراه من به کشور بوتان است می گفت باید از سفارت هند در ایران درخواست کنی یا این که یک ماه بمانی تا پروسه گرفتن ویزایت برای سیکیم هند طی شود . مردک گویا خبر نداشت که امروزه ظرف یک روز تا کجای این دنیای خاکی می توان رفت چه برسد به یک ماه !! تماشایی بود نگاه من به قیافه حق به جانب مامور هندی، و خنده دار تر این که این ویزا را من برای یک روز عبورم از هند درخواست کرده بودم . بوتان از کشور هایی است که به تازگی مرزهایش را به روی توریست ها باز کرده و می توان گفت که یکی از دست نخورده ترین کشور های کوه پایه هیمالایاست و. ایالت خود مختار سیکیم هم از آن جاهایی است که از سال ها پیش برایش نقشه کشیده ام که فعلن همه آن ها نقش بر آب است مگر ظرف همین دو سه روز انقلابی شود . امروز برای بودایی ها روز مهمی بود، پس به تلافی گفتگوی بیهوده صبح خودم را با جمعیت زائر کشاندم به سمت استوپای کوچک اما زیبای کاتسیمباهو. و تماشایی بود آن قدر که همه چیز به آنی از خاطر برفت ! و بعد زمزمه و نجوا و نیایش و رنگ آن چنان در هم تنید و در این میانه عطر کندر و بوی عود چنان کرد که شعر رودکی با امیر سامانی !

Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home