Azad kooh آزاد کوه
 

 
about ECO_ADVENTURE & CLIMBING
 
 
   
 
Tuesday, January 28, 2003
 
اورست

اورست تاکنون جان افراد بسياری را گرفته است

سوشيل شارما، خبرنگار بی بی سی در کاتماندو

يک کوهنورد اهل نپال که با 12 بار صعود به قله اورست، رکورد جهانی را در اختيار دارد، می خواهد بار ديگر به اين قله هول انگيز صعود کند.

سال 2003 مصادف با پنجاهمين سالگرد نخستين صعود به اورست است و آپا، راهنمای کهنه کار کوهستان، می گويد اين بهترين موقعيت برای سيزدهمين صعود به اين قله پرعظمت 8 هزار و 800 متری خواهد بود.

اما او برای اين کار با يک مانع جدی روبروست. اين مانع نه در کوهستان های پوشيده از برف هيماليا بلکه در خانه نهفته است: همسرش او را از حق صعود به اورست محروم کرده است.

اين کوهنورد 44 ساله که دارای چهار فرزند است، سال گذشته و درست پس از دوازدهمين صعود به قله، به دنبال فشارهای خانوادگی از اين کار صرفنظر کرد.


آپا نخستين بار در سال 1989 به قله صعود کرد
مساله اين نبود که او از صعود خسته شده است يا از چالش های کوهستان وحشی می ترسد.

خانواده اش، به خصوص همسرش، نمی خواست او زندگی اش را بيش از اين به خطر اندازد. خانواده آپا دلايل موجهی برای اين نگرانی دارد.

تاکنون دو راهنمای موفق اورست با خشم و لعنت اين قله سر به فلک کشيده مواجه شده اند. بابو چهيری، سريع ترين صعودکننده اورست در جهان در پی سقوط به يک شکاف يخی جان باخت و تمبا، جوان ترين صعودکننده اورست نيز انگشتان دست خود را به خاطر سرمازدگی از دست داد.

طی 50 سال گذشته حدود 200 نفر هنگام صعود به قله اورست يا پس از فتح آن جان باخته اند.

کوهستان فرا می خواند

اما آپا می گويد وسوسه صعود به اورست قوی تر از آن است که بتوان در مقابل آن مقاومت کرد.


نخستين فاتحان: نورگی و هيلاری
او که بارها موفق به فتح اين قله سرکش شده است، می خواهد با استفاده از موقعيت ويژه پنجاهمين سالگرد نخستين صعود به اورست، بار ديگر چنين کند.

همسر آپا از برنامه های او بی خبر است. او هنوز جرات نکرده است از همسرش اجازه بخواهد.

او در مصاحبه ای با بی بی سی گفت که هنوز فرصت زيادی برای اجازه گرفتن از همسرش دارد.

صعودکنندگان معمولا در ماه مارس راهی اردوگاهی در دامنه اورست می شوند و سپس در ماه مه به قله صعود می کنند.

اين مطلوب ترين فصل صعود و زمانی است که ادموند هيلاری از زلاندنو و تنزينگ نورگی، راهنمای نپالی اش، برای نخستين بار در سال 1953به بلندترين قله جهان صعود کردند.

از آن زمان تاکنون حدود 1200 نفر قله اورست را فتح کرده اند.

در سال جاری به مناسبت بزرگداشت پنجاهمين سالگرد صعود به قله اورست، برنامه های مختلفی، از جمله برنامه ای برای تجمع دوباره صعودکنندگان به اين قله تدارک ديده شده است.
Comments: Post a Comment

 

 
 
 
  This page is powered by Blogger, the easy way to update your web site.  

Home